Medlem

Medlemsavgiften för 2020 är 200 kr för enskild medlem och betalas till pg 420 59 57-6.

Familj betalar 250 kr.

Ungdomar under 20 år betalar 100 kr