Kontakt

Ordförande

Ulf Samuelsson

e-post: samuelsson.uffe(at)gmail.com

0702-28 87 59


Kassör

Anne-Li Stenström

e-post: annelistenstrom(at)gmail.com

0722-28 25 24


Sekreterare

Leif Winqvist

e-post: winqvistleif(at)gmail.com

0706-83 10 09


Ledamot

Uno Johansson

e-post: mail(at)unojohansson.se

0735-42 40 00


Ledamot

Björn Ström

e-post: bjorn_strom(at)telia.com

013-10 34 51


Ledamot

Hans Palmlöf

e-post: hans.palmlof(at)telia.com

0722-043751


Ledamot

Magnus Stark

e-post: magnus(at)gstarkab.se

0706-03 78 76


Webmaster

Johan Ekstrand

e-post:  webmaster@ostgotanaturfoto.se


Medlemsavgiften för 2022 är 200 kr för enskild medlem och betalas till pg 420 59 57-6.

Familj betalar 250 kr.

Ungdomar under 20 år betalar 100 kr